شوره مو یا پوس در سگ

? ?? شوره چیست؟ ??? ? شوره توده سلولهای مرده ای است که از پوست بدن ریخته می شود و بدلیل آنکه سگها روزانه حمام نمی شوند، شوره بیشتر محسوس خواهد بود. این امر در توله سگ ها عادی است مخصوصا آنهایی که کمتر از ۴ ماه سن دارند غده های چربی پوست غیرفعالتر می باشند. ? درسگهایی که رنگ تیره دارند شوره ها بهترنمایان می شوند ? شوره همچنین