تغذیه وشیردادن بچه گربه

??? تغذیه وشیر دادن به بچه گربه??? بچه گربه حداقل دو ماه باید از شیر مادرش استفاد ه کند ،در صورتی که بچه گربه مدارش را از دست بدهد باید به صورت دستی تغذیه گردد برای اینکار نیاز به یکسری اطلاعات می باشد ? ۱-تهیه شیر خشک مناسب وشیشه شیر مناسب از پت شاپ ?۲ -تهیه شیر خشک طبق دستور العمل شرکت سازنده (سعی کنید شیر هر وعده را به