پروبیوتیک چیست ؟اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه پرندگان زینتی

????قسمت اول???? ???پروبیوتیک چیست ؟ ???پروبیوتیک ها چه نقشی در دستگاه گوارش حیوانات ایفا می کنند؟ ???اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات خانگی وپرندگان جقدر است ؟ پروبیوتیک Probiotic چیست ؟ پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند( شامل باکتری ها ، قارچ ها و مخمرها)که به مقدار مناسب در اختیار حیوان ویا پرنده قرار داده می شوند تا تاثیرات سودمند خود را بر روی حیوان میزبان برجای بگذارند. در