پروبیوتیک چیست ؟اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه پرندگان زینتی

نویسنده : DR sabzi 5 سال قبل

🌺🌺🌺🌺قسمت اول🌺🌺🌺🌺 🌹🌹🌹پروبیوتیک چیست ؟ 🌹🌹🌹پروبیوتیک ها چه نقشی در دستگاه گوارش حیوانات ایفا می کنند؟ 🌹🌹🌹اهمیت پروبیوتیک ها در تغذیه حیوانات خانگی وپرندگان جقدر است ؟ پروبیوتیک Probiotic چیست ؟ پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند( شامل باکتری ها ، قارچ ها و مخمرها)که به مقدار مناسب در اختیار حیوان ویا پرنده قرار داده می شوند تا تاثیرات سودمند خود را بر روی حیوان میزبان برجای بگذارند. در