واکسن های الزامی سگ :دیستمپر،هپاتیت،پاراآنفلوانزا،پاروو ویروس وهاری

واکسن های الزامی(اصلی) سگ بر علیه ۵بیماری مهم:دیستمپر،هپاتیت،پاراآنفلوانزا،پاروو ویروس وهاری می باشد.  توضیح مختصر وکاربردی در رابطه با بیماری های مهم، دیستمپر  واسهال پاروو ویروسی وپارا آنفلوانزا  که واکسیناسیون برعلیه این بیماری ها جزءاصلی واکسن در سگ می باشد تقدیم می کنیم [ Photo, علائم بیماری دیستمپر در سگ :تب،ترشحات چرکی وغلیظ از بینی وچشمها،ذات الریه،اسهال،تشنج،التهاب بالشتک کف پا و… ?? دیستمپر  ?بیماری دیستمپر سگ یا Canine distemper virus یک