واکسن سه گانه گربه برعلیه( پن لکوپنی،هرپس وکلسی ویروس)،هاری

نویسنده : DR sabzi 1 سال قبل

🌺🌺🌺 برنامه واکسیناسیون در گربه🌺🌺🌺 🙀🙀🙀 واکسن های مورد نیاز گربه 🐯 واکسن های اصلی گربه شامل ۱-هرپس ویروس ۲- کلسی ویروس ۳- پان لوکوپنی ۴- هاری می باشند.معمولا سه واکسن اول در یک ویال قرار دارند که به ان واکسن ۳ گانه میگویند 💉اولین دوره انجام واکسیناسیون سه گانه دربچه گربه ها ۶ تا ۸ هفتگی یعنی در حدود ۲ ماهگی صورت میگیرد. 💉 واکسن هاری در سه ماهگی