هاریRabiesبیماری مشترک(zoonoses )بین انسان ودام

هاریRabiesبیماری مشترک(zoonoses )بین انسان ودام قسمت دوم: راههای پیشگیری از ابتلا به هاری پیشگیر ازهاری به دو بخش تقسیم میکنیم ۱- پیشگیری از حیوان گزیدگی ۲- اقدامات ضروری وپیشگیری از ابتلا، بعد از حیوان گزیدگی ۱-۱ : رعایت قوانین نگهداری سگ وگربه در منزل به ویژه واکسیناسیون ضد هاری ۱-۲ بارعایت بهداشت ونریختن پس ماندهای مواد غذایی از جذب وحوش ناقل در اماکن عمومی وشهری جلو گیری کنیم ۱-۳ اجتناب