نکات ساده و کاربردی در تغذیه قناری (دوران پرریزی یا تولک رفتن)

نکات ساده و کاربردی در تغذیه قناری (دوران پرریزی یا تولک رفتن) ۱- مرحله پرریزی(تولک رفتن) قناری پرنده ای کوچک  وزیبا وفرح بخش است ،قناری برای زندگی در قفس بسیار مناسب می باشد ،انها پرندگانی مقاوم وقابل تربیت هستند . عمر قناری بین ۱۵ تا ۲۰سال برآورد شده است قناری در دوره های مختلف زندگی نیاز به نوجه خاص وتغذیه متناسب با ان دوره دارد  که جهت سهولت در بیان مطالب