نکات ساده در تغذیه قناری (دوران تولید مثلی وفصل جفت گیری )

نکات ساده در تغذیه قناری (دوران تولید مثلی وفصل جفت گیری ) فصل مناسب یرای جفت گیری قناری در بهار معمولا اواخر فروردین است  پس از پایان دوره پرریزی که تااواسط پاییز طول می کشد قناری تا اواسط زمستان  که روزهای معمولی زندگی را می گذارند وفاقد فعالیت تولید مثلی وپرریزی است با جیره پایه (کتان وارزن )وهفت تخم (تخم شلغم ،تخم کاهو،تخم گشنیز،تخم خرفه،شاهدانه خردشده ،تخم کلم قمری،وتخم منداب یا