نقش ویتامین ها در سلامت پرندگان زینتی

??ا  قسمت دوم : ادامه ویتامینها :ویتامینها محلول در آب ?? کمبود ویتامینهای گروه B : کمبود این ویتامینها باعث اختلال در متابولیسم بدن ،سوخت وساز موادغذایی ،هضم وجذب واختلالات عصبی ،اختلالات تولید مثل ومرگ جنین می شود. ویتامین B1 (تیامین) : کمبود موجب ورم روده ،کاهش اشتها وبه دنیا آمدن جوجه های ضعیف و دارای لرزش می شود که ظرف چند روز پس از خروج از تخم تلف می