مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو

نویسنده : DR sabzi 5 سال قبل

🐈🐕 قسمت دوم مسمومیت غذایی در سگ وگربه  مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو 🌿🌿  آلوئه ورا 🌿🌿 گیاهی سمی برای گربه، سگ 🌹🌹 سطح سمیت : علائم مسمومیت به طورمعمول خفیف تا متوسط می باشد 🌹🌹 آلوئه ورا، از خانواده Aloaceae می باشد ، که یک گیاه خانگی houseplant است. آلوئه را حاوی ماده گلیکوزیدهای آنتراکینون می باشد که به عنوان مسهل (داروهایی که تشویق اجابت