مسمومیت وعلائم آن در سگ وگربه

نویسنده : DR sabzi 5 سال قبل

🌼🌼🌼 قسمت اول  مسمومیت در سگ وگربه  🐕🐈 طبیعت کنجکاو سگها وگربه ها ، غالباً آنها را تحریک به خوردن زهر و محصولات سمی میکند. 🍋🍋 عامل مسموم کننده ممکن است موارد مختلفی از جمله مرگ موش، برخی از کرمها، حلزون، ضد یخ، داروهای انسانی و موارد بیشمار دیگری باشد. 🌷متاسفانه در برخی موارد صاحبان از مصرف سم در سگ خود بی اطلاع بوده و بنابراین قادر به اقدام به موقع نخواهد