قسمت دوم علل مرگ ناگهانی در پرندگان

?? قسمت دوم :علل مرگ ناگهانی در پرندگان ??در قسمت های قبل دررابطه با مسمومیت در پرندگان صحبت کردیم بطور خلاصه به ادامه مبحث علل مرگ ناگهانی در پرندگان اشاره می کنیم ? ۱- -محرومیت از آب :محرومیت از آب منجر به نتایج ناگوار ومرگ پرنده می گردد .مهمترین علت خرابی بطری آب پرنده وانسداد مسیر لوله ظرف آب پرنده بدلیل تکه های چوب داخل قفس ویا غذا می باشد ،صاحب