نقش چربیها،کربوهیدراتهاوعوارض کمبودشان درتغذیه پرندگان زینتی

 نقش چربیها،کربوهیدراتها،،عوارض کمبودشان درتغذیه پرندگان زینتی نقش چربیها وکربوهیدراتها وکمبود وعوارض آن در پرندگان زینتی چربی درحین سوخت وساز به واحدهای کوچکتری به نام اسید های چرب تبدیل می شوند،بطور خلاصه وتیتر وار نقش اسیدهای چرب در بدن پرندگان عبارت است از— مخزن ذخیره انرژی بدن ،–حلال ویتامین های محلول درچربی مثل ویتامینهایA،D،E،K ا این ویتامینها اثرشون با وجود چربی ها انجام می شود،— کمک درساخت هورمونهای بدن وهورمونهای جنسی