فضله خواری یا مدفوع خواری در طوطی کاکاتیل(عروس هلندی)

نویسنده : DR sabzi 1 سال قبل

  فضله خواری یا مدفوع خواری  در طوطی کاکاتیل( عروس هلندی) خوردن مدفوع در طوطی عروس در طول روز یک امر نرمال نیست ، طوطی عروس یکی از گونه های   خانواده طوطی سانان می باشد ، و فقط زمانی اقدام به خوردن مدفوع خواهد کرد که در شرایط استرس زا  قرار بگیرد ۱-استرس ،استرس های ناشی از فروختن پرنده ۲- یا استرس های ناشی از جابجایی ، ۳-استرس ناشی از