غذای مضروسمی درسگ وگربه(شکلات،کافئین)

?? قسمت هفدهم: مسمومیت در سگ گربه ? مسمومیت با کافئین (بخش اول) ? سمی برای: گربه، سگ ? سطح سمی: به طور کلی متوسط تا شدید / تهدید کننده حیات ? نشانه های مشترک بیماری: • بیش فعالی • بی قراری • استفراغ • ضربان قلب بالا • فشار خون بالا • و تپش قلب • لرزش • هیپرترمی (افزایش دمای بدن) • تشنج • کلاپس • مرگ ??