قسمت اول: علل ریزش مو در خوکچه هندی

نویسنده : DR sabzi 5 سال قبل

🐀🐀🌹🌹 ریزش مو در خوکچه هندی دلایل بسیار متعددی برای ریزش مو وجود دارد که سعی می کنیم بطور خلاصه وآسان وکاربردی به آن اشاره کنیم 🌷🌷 ۱-ریزش مو به صورت طبیعی: 🌷-قسمتهای از بدن خوکچه به طور طبیعی فاقد مو می باشد مثل پشت گوشها -🌷- ریختن مو ها به صورت طبیعی: در خوکچه های که موهاشون بلند است نسبت به خوکچه هایی باپوشش کوتاه ریزش مو شدیدتر است