قسمت اول: علل ریزش مو در خوکچه هندی

???? ریزش مو در خوکچه هندی دلایل بسیار متعددی برای ریزش مو وجود دارد که سعی می کنیم بطور خلاصه وآسان وکاربردی به آن اشاره کنیم ?? ۱-ریزش مو به صورت طبیعی: ?-قسمتهای از بدن خوکچه به طور طبیعی فاقد مو می باشد مثل پشت گوشها -?- ریختن مو ها به صورت طبیعی: در خوکچه های که موهاشون بلند است نسبت به خوکچه هایی باپوشش کوتاه ریزش مو شدیدتر است