قسمت دوم :علل ریزش مو در خوکچه هندی

???قسمت دوم :ریزش مو در خوکچه هندی ?انگل های خارجی:کنه ها وجرب ها که روی سطح پوست خوکچه مستقر می شوند سبب خارش وریزش مو می گردد که درمان ضد انگل های خارجی با موفقیت همراه می باشد. ?عفونت های قارچی یکی دیگر از علت ریزش مو در خوکچه می باشد که اغلب ریزش مو ازناحیه صورت شروع می شودو با استفاده از پماد ومحلول های ضد قارچ درمان می