قسمت اول علت ریزش مو در سگ وگربه

??? قسمت اول: ریزش مو در سگ  وگربه ? ریزش مو روند طبیعی است که موهای قدیمی ریخته و موهای تازه و جدیدجایگزین می شوند. معمولا ریزش موی فصلی در نژادهای مو بلند بیشتر است ? اگر ریزش مو همراه با خارش شدید بدن یا همراه با طاسی نقطه ای باشد ناشی از بیماری محسوب می شود ? عوامل بسیاری باعث ریزش مو در سگها و گربه ها میشوند ?۱