شوره مو یا پوس در سگ

نویسنده : DR sabzi 5 سال قبل

🌹 🐕🐕 شوره چیست؟ 🐕🐕🌹 🌺 شوره توده سلولهای مرده ای است که از پوست بدن ریخته می شود و بدلیل آنکه سگها روزانه حمام نمی شوند، شوره بیشتر محسوس خواهد بود. این امر در توله سگ ها عادی است مخصوصا آنهایی که کمتر از ۴ ماه سن دارند غده های چربی پوست غیرفعالتر می باشند. 🌺 درسگهایی که رنگ تیره دارند شوره ها بهترنمایان می شوند 🌺 شوره همچنین