قسمت دوم علل ریزش مو در سگ وگربه

?? قسمت دوم :ریزش مو در سگ وگربه ??۵ – انگل ها وقارچها : بیماریهایی که سبب ریزش مومی شوند عمدتا بیماریهای انگلی و قارچی بوده . جربها از مهمترین انگلهای پوستی هستند که سبب ریزش موها می شوند. جرب دمودکس که شایع ترین عامل آلودگی در سگها محسوب می شود با عث ریزش مو (آلوپسیا) بدون خارش در نواحی پیشانی، اطراف چشم ها، پوزه و مخصوصا پنجه و لای