بیماری کبد چرب درپرندگان زینتی،طوطی،مینا،سهره،کبوترو… قسمت دوم

اقدامات حمایتی جهت بهبود  کبد  چرب در پرنده -۱ استراحت وخواب اضافی بسیارمهم است وکمک شایانی در بازسازی کبد می کند -۲ رژیم عذایی:  تغییر جیره غذای به  رژیم غذای غنی از فیبر،کم چربی وبا کاهش پروتئین بسیار مهم است ۳- رژیم اصلی غذایی اینها باید حاوی میوه وسبزیجات ویک غذای خشک با کیفیت ( فاقد هرگونه مواد شیمیایی ،مواد معطر وطعم دهنده،ورنگدانه ) باشد ۴- برروی غذاهایی که کمک