بیماری های مشترک بین انسان ودام (توکسوکاریازیس، Toxocariasis )

نویسنده : DR sabzi 5 سال قبل

   🌺🌺🌺 قسمت دوم: بیماری انگلی زئونوز (مشترک) بین  سگ وگربه  با انسان    توکسوکاریازیس(Toxocariasis )🌺🌺🌺 🌹🌹توکسوکاریازیس(Toxocariasis ) یک بیماری انگلی از خانواده‌ ی کرم‌ های گرد است. این انگل در بسیاری از حیوانات و انسان قادر به ایجاد بیماری است. در سگ و گربه دو گونه‌ ی توکسوکارا کتی و توکسوکارا کنیس می ‌تواند سبب بیماری شود. 🌷 تخم این انگل می ‌تواند تا دو سال یا بیشتر در