تغذیه بچه گربه یتیم باشیرخشک

قسمت اول آشنایی با تغذیه بچه گربه یتیم ??? تغذیه بچه گربه ??? ?بچه گربه ها برای تامین گرمای بدنشان وابسته به مادرشان هستند .اگر مادرندارند باید نوزاد تا یک هفتگی در دمای ۲۹ درجه سانتی گراد و تا ۲ هفتگی در دمای ۲۶ درجه سانتی گراد نگه داری شوند. ?بچه گربه ها وقتی به دنیا می آیند بسته به نژادشان حدود ۱۲۰-۸۰ گرم وزن دارند و می بایست هفته