تغذیه بچه گربه یتیم باشیرخشک

نویسنده : DR sabzi 1 سال قبل

قسمت اول آشنایی با تغذیه بچه گربه یتیم 💐💐🐈 تغذیه بچه گربه 💐💐🐈 🐯بچه گربه ها برای تامین گرمای بدنشان وابسته به مادرشان هستند .اگر مادرندارند باید نوزاد تا یک هفتگی در دمای ۲۹ درجه سانتی گراد و تا ۲ هفتگی در دمای ۲۶ درجه سانتی گراد نگه داری شوند. 🐯بچه گربه ها وقتی به دنیا می آیند بسته به نژادشان حدود ۱۲۰-۸۰ گرم وزن دارند و می بایست هفته