بوی بد دهان در گربه ها(هالی توزیزHalitosis )

بوی بد دهان در گربه ها(هالی توزیزHalitosis ): بوی بد دهان گربه تنفس بدبو عارضه ای شایع میان گربه های خانگی می باشد ،بوی بد دهان گربه ها دلایل بسیاری دارد که برخی از این دلایل بسیار جدی محسوب میشوند و در صورت بی توجهی حتی باعث مرگ گربه میشود! ۱- تغذیه بررسی شود قبل از پیدایش مشکل بدبوئی دهان چه تغییراتی در برنامه غذائی گربه تان ایجاد کرده اید