باپیوستن به کانال تلگرام ما صدها مطلب آموزشی درباره پرندگان،جوندگان،سگ وگربه را بخوانید

باپیوستن به کانال تلگرام ما صدها مطلب آموزشی درباره پرندگان،جوندگان،سگ وگربه را بخوانید آدرس کانال تلگرام @petlovely در کانال تلگرام ما بع آدرس @petlovely  دهها مطلب در باره تغذیه پرندگان ،بیماری هلی پرندگان ،مسمومیت ها در پرندگان وعلل مرگ هایی ناگهانی پرندگان را می نوانید مطالعه کنید ،همچنیم مطالیب مفیدی در باره کمبود ویتامکین ها ومواد معدنی ومنابع تامین ان را مطالعه کنید همچنین در این کانال مطالب متنوع ار