اطلاعات عمومی همستر وبماریهای مشترک همستر باانسان

???قسمت اول اطلاعات عمومی در باره همستر  ?همستر متعلق به رده جوندگان Rodentia می باشد ?شناخته شده ترین نوع همستر که به عنوان حیوان دست آموز و خانگی نگهداری می شود، همستر طلایی یا سوریه‎ای است ?متوسط طول عمر همستر طلایی، ۱۸ تا ۲۴ ماه است. همستر بطور طبیعی همه چیزخوار و شبگردمی‌باشد ?توجه داشته باشیم همستر یک حیوان خانگی با احتمال خطر بالا بر حسب توانایی انتقال بیماری‎های مشترک