زمان جفت گیری سگ

0
0
0
0

در سگ ماده تمایل به جفت گیری بین 6 ماهگی تا یک سالگی نمایان میشه ،بهتره تا قبل از 15 تا 18 ماهگی ازجفت گیری جلوگیری شود

در سگ نر بلوغ از 6 ماهگی آغاز شده ،ولی  از سن 12 تا 18 ماهگی (بسته به نژاد وتغذیه مناسب) توانایی کامل جهت آبستن نمودن ماده  را دارد

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید