مسمومیت وعلائم آن در سگ وگربه

??? قسمت اول  مسمومیت در سگ وگربه 

?? طبیعت کنجکاو سگها وگربه ها ، غالباً آنها را تحریک به خوردن زهر و محصولات سمی میکند.
?? عامل مسموم کننده ممکن است موارد مختلفی از جمله مرگ موش، برخی از کرمها، حلزون، ضد یخ، داروهای انسانی و موارد بیشمار دیگری باشد.
?متاسفانه در برخی موارد صاحبان از مصرف سم در سگ خود بی اطلاع بوده و بنابراین قادر به اقدام به موقع نخواهد بود و زمانی علائم ناگهانی مسمومیت ظاهر میشود که تشخیص آن بسیار مشکل می باشد.
? این نکته بسیار حائز اهمیت است که بدانبم در برخی موارد، نشانه های مسمومیت پس از چند ساعت یا حتی یک روز نمایان میشود، که بستگی به نوع سم مصرفی دارد. بنابراین این نکته که تصور کنیم حال سگ,وگربه مون مساعد است چرا که با گذشت چند ساعت نشانه ای مشاهده نشده است، کاملاً اشتباه می باشد
? علائم مسمومیت بسته به نوع سم متفاوت می باشد

ولی بطور کلی علائم عمومی مسومیت عبارتند از: •جاری شدن بزاق دهان •استفراغ •بیحالی •تلو تلو خوردن و گیجی •تنفس سخت •تشنج
? به محض مصرف سم یا زهر، عموماً دو ساعت زمان لازم است تا ماده سمی از معده سگ رد شود. غنیمت شمردن این مدت زمانی با اقدام به موقع به نفع حیوان خواهد بود،
?در برخی مواقع وادار کردن سگ به استفراغ اقدامی به موقع می باشد
?در بسیاری از مواقع نیز بسته به مواد بلعیده شده تحریک به برگرداندن مواد سمی ممکن است خطرناکتر باشدمثل خوردن

موا دنفتی که وادار کردن به استفراغ ممکن است سبب عفونت های ریوی گردد

مسمومیت مواد غذایی در سگ وگربه

? زردآلو

?? سمی برای : گربه، سگ
?• میزان وعلائم مسمومیت: به طورمعمول خفیف تا متوسط
?• دانه، برگ و ساقه درخت زردآلو حاوی مادها ی به نام سیانید می باشد. این سم باعث مهارآنزیم سیتوکروم اکسیدازمی شود ،این آنزیم برای انتقال اکسیژن داخل سلولی لازم می باشد ، در نتیجه اکسیژن مناسب توسط سلول جذب نمی شود
• هنگامی که در مقادیر سمی دانه یا ساقه ویا برگ زردآلو بلع شود ، علائم بالینی بروز می کند

???علایم بالینی مسمومیت در سگ وگربه

• مردمک چشم گشاد می گردد(اتساع مردمک)
• اشکال در تنفس
• کاهش جذب سطح اکسیژن سلولی
• رنگ لثه قرمز روشن می شود
• حیوان دچار شوک واغما می گردد
• نهایتا بدلیل عدم رسیدن اکسیژن کافی به سلولها منجربه مرگ دام می گردد.
? ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید