بیماری های مشترک بین انسان ودام(کیست هیداتیک)

??? قسمت اول: اهم بیماری های انگلی مشترک (زئونوز)بین سگ وانسان این قسمت کیست هیداتیک
سگ یکی از حیواناتی است که همواره در زندگی انسان‌‌ ها حضور داشته است. تحقیقات نشان می ‌دهد که تقریبا تمام کسانی که سگ دارند با هنگام غذا خوردن سگ شان کنار انهاست و بیش از نیمی از آن ها به این حیوان اجازه می‌ دهند که روی تختخواب شان کنار آن ها بخوابد.بنابراین ریسک انتقال بیماری های مشترک یا زئونوز  زیاد می شود. یکی از بیماریهای مهم انگلی کیست هیداتیک است
?? کیست هیداتیک
کیست هیداتیک یک بیماری انگلی است که انسان و دام در اثر خوردن تخم نوعی انگل به نام کرم تنیااکینوکوک که در مدفوع سگ بیمار وجود دارد( توجه نوجه : خیلی از سگ های به ظاهر سالم هم ممکن حاوی این انگل باشند)، به آن مبتلا می‌ شوند. کیست هیداتیک کیسه ‌ای آبکی حاوی مرحله‌ ی نوزادی انگل است که امکان ایجاد آن در اعضای مختلف بدن وجود دارد. این کیست ‌ها بسته به این‌ که در ریه، کبد، مغز یا هر بافت دیگری ایجاد شده باشند قادر به بروز عوارض مختلفی هستند و برای برداشتن آن‌ ها نیاز به عمل جراحی است.
? راه انتقال این بیماری از طریق دست آلوده به مدفوع سگ و خوردن آب و مواد غذایی است که به‌ وسیله‌ ی مدفوع حیوان بیمار، آلوده شده باشد.

? پیشگیری :
۱- ضمن تماس با سگ‌ ها کاملا بهداشت فردی رارعایت کنید، دست ‌های‌ تان را بعد از تماس با حیوان خانگی حتماً بشویید
۲- مهمترین اقدام در پیشگیری دادن قرص ضدانگل به سگ هایمون می باشد
۳- سگ‌ های آلوده را درمان کنیم
۴- سبزیجات را قبل از مصرف به‌ طور کامل شسته وضد عفونی کنیم
۵- از تغذیه‌ ی سگ با امعا و احشای دام ها جلوگیری کرد.
۶- . به بچه‌ ها اجازه ندهید در مکان ‌هایی که به‌ وسیله ‌ی مدفوع حیوانات خانگی یا سایر حیوانات آلوده شده است بازی کنند به ویژه نوزادانی که چهار دست وپا راه می روند.

دیدگاهتان را بنویسید