نقش مواد معدنی درتغذیه پرندگان زینتی وعوارض کمبود آن در سلامت پرنده

نقش مواد معدنی درتغذیه پرندگان زینتی وعوارض کمبود  مواد معدنی در سلامت پرندگان زینتی
کلسیم: کلسیم در استخوان سازی واسکلت پرنده ،در پوسته تخم ودر فعالیتهای عضلانی وفعالیتهای متابولیکی نقش مهمی دارند کمبود کلسیم در پرندگان باعث می شود استخوانها پوک وبسیار شکننده شوند، تخم گذاری در پرنده کاهش ویا کاملا متوقف می شود ،تخم ماندگی در مجرا خروجی تخم (کلوواک)افزایش می یابد،تخم لمبه گذاری (تخم های باپوسته بسیار نازک) افزایش می یابد، کمبود کلسیم در جوجه ها در حال رشد سبب تغییر شکل استخوان ،نرمی وشکنندگی استخوان،لنگش،بزرگ شدن مفاصل همراه بادرد ودرموارد کمبود شدید کلسیم پرنده دچار حملات تشنجی ونهایتامرگ می شود، احتیاج به کلسیم در زمان رشد جوجه ها وتخم گذاری افزایش می یابد منابع کلسیم : صدف ،پوست تخم مرغ وپودر استخوان وکلسیم آماده در بازار
فسفر: ۸۵ درصد فسفر بدن در استخوان ها قرار دارد ونسبت فسفر به کلسیم خیلی مهم است اگر میزان فسفر جیره زیاد باشد نسبت جذب کلسیم کاهش می یابد،میزان کلسیم به فسفر جیره باید ۲به ۱ باشد، پس نتیجه می گیریم که میزان احتیاج به فسفر همزمان با نیاز بیشتر به کلسیم افزایش می یابددر کمبود متوسط فسفر،یا زیاد بودن کلسیم به فسفر علائم بیماری در جوجه های جوان ودر حال رشد به صورت نرمی استخوان ،ضعف ومرگ می باشد ودر پرندگان بالغ کمبود آن سبب کاهش اشتها ،کاهش تولید تخم گذاری وکاهش باروری می شود
کمبود کلسیم وفسفر و یا عدم تعادل بین آن دو موجب کاهش قدرت جوجه در خروج از تخم و گاهی خفگی آن ها می شود. جوجه های مبتلا دارای ران های ضخیم و بال های کوتاه همراه با خیز زیر پوست گردن و نرمی استخوان می باشند. خوراک با منشا حیوانی، اندامها رویشی گیاهان منبع خوبی از فسفر هستند ،دانه های غلات مقدار کمی فسفر دارند
پتاسیم ،سدیم،کلر
کمبود پتاسیم سبب کاهش اشتها ،ضعف عضلانی ،تنفس دردناک وضعف قلبی می شود
کمبود سدیم :کاهش استحکام استخوان،رشد ضعیف پرنده وکاهش فعالیت غدد جنسی وکاهش توانایی تولید مثل وبعضی پرندگان که درمحیط پر استرس قرار گیرند دچار تتانی یا گرفتگی عضلات شده وپاها به سمت عقب می رود
منیزیم: کمبود ش در پرندگان کم است چون جیره ها انها اغلب دارای منیزیم کافی هستند، علائم کمبود بیحالی،کاهش رشد،دشواری در تنفس اختلال در حرکت،وگاهی تشنج ،منابع منیزیم، اندام رویشی گیاهان،استخوان،سنگ اهک،وغلات ودانه ها
روی : روی عنصر مهمی در تغذیه پرندگان می باشد روی برروی رشد جنین ورشد پرها ،رنگ آمیزی پرها، باروری وتولید مثل ورفتار ویادگیری پرنده ، تقویت سیستم ایمنی بدن موثراست –کمبود آن موجب رشد غیر طبیعی استخوان بندی جنین و کاهش میزان جوجه درآوری ورنگ آمیزی ضعیف پرها ،بدنیا آمدن جوجه هایی ضعیف وگاها ناقص الخلقه که اکثرا می میرند– ودر پرندگان بالغ باعث تورم پوست درروی پاها وساق ،اطراف منقاروروی زبان می شود -وپس از پرریزی وپر در اوردن جدید پرها استحکام ندارند وزود کنده می شوند.میزان روی در دانه ها بسیار کم ولی اکثر خوراکها با منشا حیوانی غنی از روی هستند
منگنز:کمبود آن سبب بد شکلی استخوان های درشت نی ومفاصل ولنگش در جوجه ها می گردد در پرندگان تخم گذار باعث نازک شدن پوسته تخم وکاهش جوجه در آوری می گردد، جوجه های متولد شده دارای بدنی خشک ولاغر،ناهنجاری های اسکلتی ،عدم تعادل،برگشتن سر به عقب می باشند.–دانه ها منگنز کمی دارند وبرای تامین نیاز به استفاده از مکمل های غذایی می باشد.
ید:کمبود ید در پرندگان باعث بزرگ شدن غده تیروئید می شود در پرندگان کوچک وقتی غده تیروئید بزرگ بشود بر مری ونای فشار می آورد وباعث برگرداندن غذا،تنگی نفس واخلال در تخلیه چینه دان می شود،همچنین سبب چاقی ،رشد غیر طبیعی پرهای بلندوزینتی همراه باتغییرات آشکار دررنگ آمیزی پرها می شود–ید در ماهی وگیاهان دریایی زیاد است ولی در پرندگان قفسی به جیره اضافه می کنند.
سلنیوم:: کمبودش موجب کاهش شدید قدرت جوجه درآوری همراه با خیز زیرپوستی می شود.
مس:کمبود مس سبب کم خونی ،خونریزی،لنگش ،تخم های غیر باروروکم رنگی پرها می شود.
مس در جیره های بامنبع حیوانی بیشتر از غذاها بامنبع گیاهی است ومس را دستی به غذا اضافه می شود
آهن:کمبود آن ابتدا با کم خونی در پرنده بروز می کند در طولانی مدت باعث کاهش رنگ قرمز وسیاه پرها در تعداد زیادی از پرنده ها می گردد،پرندگان ماده تخم گذار که کمبود آهن دارند در تخم های اینها مرگ ومیر جنین در مراحل پایانی رشد جنین زیاد است وعموما جوجه ها قبل از خروج از تخم می میرند–آهن درغذاهای بامنشا حیوانی به مقدار زیاد ودردانه ها واندامهای رشد گیاهان وجود دارد
توجه داشته باشیم که مصرف بیش از حد مواد معدنی سبب مسمومیت با این مواد وایجاد یکسری عوارض می گردد

دیدگاهتان را بنویسید