میکروچیپ چیست

?? میکروچیپ چیست؟??

?? میکروچیپ وسیله ای بسیار کوچک به اندازه یک دانه برنج بوده که در داخل آن یک کد اختصاصی در مرحله ساخت طراحی شده است و به عنوان عامل شناسایی جاندران مورد استفاده قرار می گیرد و عاری از هر گونه منبع الکتریکی می باشد.
?? میکروچیپ در زیر پوست جاندار کاشته می شود بطوریکه این عمل کاشت نظیر واکسیناسیون بوده و بسیار ساده و بدون درد انجام می پذیرد.
? هر میکروچیپ دارای یک کد اختصاصی بوده که در زمان ساخت توسط اشعه لیزر طراحی می گردد. این کدها غیر قابل تغییر و یا جایگزینی بوده و در تمام مراحل حیات جاندار به عنوان عامل دقیق شناسایی استفاده می شود.
? میکروچیپ در داخل محفظه شیشه ای که قابلیت تطابق با بافت زنده موجود را دارد ،قرار می گیرد. این محفظه از ایجاد واکنش های ایمنی جاندار جلوگیری می نماید هم

? اجزاءمیکروچیپ قابلیت تعویض و یا جداشدگی ندارد و طوری طراحی شده است که تا انتهای عمر جاندارد بدون هیچ گونه عارضه ای در بدن باقی می ماند.
??پس از کاشت میکروچیپ ،اطلاعات پایه های وهویتی وبهداشتی حیوان به بانک اطلاعاتی آنلاین ایرادیتا ارسال می گردد وبه ازای هر حیوان یک کارت شناسایی الکترونیکی از طرف مرکز ایرا دیتا صادر می گردد وبه امضای ومهر مسئول فنی که عملیات کاشت میکرو را انجام داده می رسد

?? ? قسمت دوم: میکروچیپ چیست ???
??میکروچیپ بسیار ریز و دارای قابلیت تطابق با بافت زنده جاندار می باشد بنابراین امکان ایجاد حساسیت و یا واکنشهای ایمنی وجود ندارد.
?? هنگامی که عمل کاشت بدرستی انجام گرفت ، بافت زنده جاندار یک لایه نازک از بافت همبند را بدور میکروچیپ ایجاد کرده و آن را در محل کاشت ثابت و محفوظ نگه می دارد و امکان حرکت و تحرک میکروچیپ در طول حیات جاندار وجود ندارد.
?? جهت تشخیص هویت حیوان از دستگاه بازخوان استفاده می شود ،دستگاه بازخوان، میکروچیپ را توسط امواج رادیویی فعال نموده و امواج برگشتی به دستگاه، کد اختصاصی میکروچیپ را تعیین می نماید.

?? زمان کاشت میکروچیپ ,ومحل کاشت آن بسته به نوع جاندار متفاوت می باشد به طور مثال سگ ، گربه و پستانداران کوچک
محل کاشت میکروچیپ در این نوع جانداران در ابتدای گردن ، در امتداد خط وسط و در بین دو کتف می باشد. در این مورد بایستی سر سوزن حاوی میکروچیپ را بطور کامل به زیر پوست وارد نموده و سپس عمل کاشت انجام گیرد.در سگ و گربه بین ۵ تا ٨ هفتگی می باشد.
?? احتمال یافتن حیوانات گم شده ای که دارای میکروچیپ هستند بسیار بیشتر از حیواناتی است که فاقد آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید