مدفوع خواری درسگ(کوپروفاژیا)

مدفوع خواری(کوپروفاژی) در سگ ها:

علت مدفوع خواری( کوپروفاژی)در سگها
۱.ممکن است سگ گرسنه باشد.اگر سگ دسترسی به غذا نداشته باشد ممکن است مدفوع خواری کند.
۲.برخی سگها برای تمیز کردن محیط زندگی خود مدفوع خواری می کنند.این حالت در زمانی رخ می دهد که سگ در یک جعبه یا لانه محصور باشد یا زنجیر شده و به بیان دیگر محدود شده باشد.
۳.اگر سگی مدفوع را حمل کند و سپس بخورد شاید دلیل ژنتیکی داشته باشد.برخی سگ ها به طور غریزی اشیا را با دهانشان حمل می کنند.
۴.حضور کرم یا انگل یکی دیگر از دلایل مدفوع خواری است،چون اینها مواد غذایی بدن سگ را مصرف کرده واو را دچار گرسنگی و سوء تغذیه و وادار به خوردن مدفوع می کنند.
۵.ممکن است سگ مدفوع حیوانات دیگر مثل مدفوع گربه را به دلیل وجود مواد مغذی که در غذای خودش وجود ندارد بخورد.
۶.برخی سگ ها برای وقت گذرانی مدفوع خواری می کنند،چون خسته و تنها هستند و این نشانه غفلت از آنهاست.
۷.علت دیگر مدفوع خواری اضطراب و عصبی بودن سگ است.
۸.گاهی سگ مدفوع را می خورد تا مدرک را مخفی کند، این در صورتی است که سگ به خاطر دفع مدفوع تنبیه شده باشد و او این کار را می کند تا از عصبانی شدن صاحبش جلوگیری کند.
۹.اگر سگی توله داشته باشد ممکن است مدفوع توله هایش را بخورد.این یک رفتار غریزی است و در طبیعت با این کار توله ها از دسترس شکارچی ها در امان می مانند.
۱۰.خوردن مدفوع ازروی کنجکاوی ،برخی سگها و توله ها مدفوع را بعنوان یک چیز جدید می خورند و برای آنها یک تجربه جدید محسوب می شود چون شناخت کافی ندارند
پیشگیری:
مهمترین رکن پیشگیری شناخت علت مدفوع خواری است ،
-تامین احتیاجات غذایی، تغذیه مناسب وبالانس شده از پروتئین وویتامینها واسیدآمینه کمک شایانی به پیشگیری می نماید
-دادن قرصهای ضد انگل
-تنها نگذاشتن طولانی مدت وسرگرم نمودن سگ مون با اسباب بازی ها حیوانات در طبیعت به روش های گوناگونی خودرا سرگم می کنند ووقتی در خانه محصور می شوند شدیدا نیاز به توجه وسرگرم شدن دارند درغیر اینصورت دچار استرس وعصبانیت ورفتارهای پرخاشگرانه وغیر معمول می شون

دیدگاهتان را بنویسید