مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو

🐈🐕 قسمت دوم مسمومیت غذایی در سگ وگربه 

مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو

🌿🌿  آلوئه ورا

🌿🌿 گیاهی سمی برای گربه، سگ

🌹🌹 سطح سمیت : علائم مسمومیت به طورمعمول خفیف تا متوسط می باشد

🌹🌹 آلوئه ورا، از خانواده Aloaceae می باشد ، که یک گیاه خانگی houseplant است. آلوئه را حاوی ماده گلیکوزیدهای آنتراکینون می باشد که به عنوان مسهل (داروهایی که تشویق اجابت مزاج) بکار می روند
.🌿🌿 در هنگام بلع، موجب بروز علائم بالینی در سگ وگربه می شود .
🐕🐈🐕نشانه های مشترک بالینی در سگ وگربه
• استفراغ
• اسهال
• افسردگی
• بی اشتهایی
• تغییر در رنگ ادرار
• وبندرت لرزش

🌸🌸 گل آزالیا( گل صدتومانی)
🌷 نوعی بوته ازجنس خلنگ
🌷 آزالیا سمی برای : گربه، سگ
🌷 سطح سمیت : به طور کلی از خفیف تا شدید، بسته به میزان مصرف گل دارد
🌷 آزالیا در واقع یک گونه از گل صد تومانی است . این گیاهان حاوی ماده سمی grayanotoxins می باشد که باعث اخلال در کارکرد ماهیچه های اسکلتی و قلبی می شود
🌷همه قسمت های این گیاه سمی است وبا مصرف مقدار کمی از آن( ۰/۲  درصد وزن بدن حیوان) می تواند منجر به مسمومیت گردد
🌷🌷علائم بالینی شامل علائم گوارشی ( سرازیر شدن آب دهان، استفراغ، اسهال، درد شکم، کاهش اشتها) ، علائم قلبی و عروقی ( نرخ غیر طبیعی قلب، آریتمی قلب، ضعف، افت فشار خون)، و نشانه سیستم عصبی مرکزی (به عنوان مثال، افسردگی، لرزش ، کوری گذرا، تشنج، کما، و غیره بروز کند.

نشانه های مشترک بالینی در سگ وگربه :
• سرازیر شدن آب دهان
• استفراغ
• اسهال
• بی اشتهایی
• درد شکم
• آریتمی قلبی (ریتم ضربان قلب غیر طبیعی )
• افت فشار خون
• ضعف
• لرزش
• افسردگی
• کوری
• تشنج
• اغماء

🌼🌼🌼🌼 گل داوودی

🌹🌹 برای سگ وگربه سمی است
🌷 میزان سمیت: معمولا خفیف

🌹🌹 علائم مسمومیت:
🌷 استفراغ
🌷 اسهال
🌷 بی اشتها

 

🍋 زردآلو

🌷🌷 سمی برای : گربه، سگ
🌹• میزان وعلائم مسمومیت: به طورمعمول خفیف تا متوسط
🌹• دانه، برگ و ساقه درخت زردآلو حاوی مادها ی به نام سیانید می باشد. این سم باعث مهارآنزیم سیتوکروم اکسیدازمی شود ،این آنزیم برای انتقال اکسیژن داخل سلولی لازم می باشد ، در نتیجه اکسیژن مناسب توسط سلول جذب نمی شود
• هنگامی که در مقادیر سمی دانه یا ساقه ویا برگ زردآلو بلع شود ، علائم بالینی بروز می کند

🐕🐕🐈علایم بالینی مسمومیت در سگ وگربه

• مردمک چشم گشاد می گردد(اتساع مردمک)
• اشکال در تنفس
• کاهش جذب سطح اکسیژن سلولی
• رنگ لثه قرمز روشن می شود
• حیوان دچار شوک واغما می گردد
• نهایتا بدلیل عدم رسیدن اکسیژن کافی به سلولها منجربه مرگ دام می گردد.

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید