مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو

?? قسمت دوم مسمومیت غذایی در سگ وگربه 

مسمومیت در سگ وگربه باگل داوودی،گل آزالیا،آلوئه راو زردآلو

??  آلوئه ورا

?? گیاهی سمی برای گربه، سگ

?? سطح سمیت : علائم مسمومیت به طورمعمول خفیف تا متوسط می باشد

?? آلوئه ورا، از خانواده Aloaceae می باشد ، که یک گیاه خانگی houseplant است. آلوئه را حاوی ماده گلیکوزیدهای آنتراکینون می باشد که به عنوان مسهل (داروهایی که تشویق اجابت مزاج) بکار می روند
.?? در هنگام بلع، موجب بروز علائم بالینی در سگ وگربه می شود .
???نشانه های مشترک بالینی در سگ وگربه
• استفراغ
• اسهال
• افسردگی
• بی اشتهایی
• تغییر در رنگ ادرار
• وبندرت لرزش

?? گل آزالیا( گل صدتومانی)
? نوعی بوته ازجنس خلنگ
? آزالیا سمی برای : گربه، سگ
? سطح سمیت : به طور کلی از خفیف تا شدید، بسته به میزان مصرف گل دارد
? آزالیا در واقع یک گونه از گل صد تومانی است . این گیاهان حاوی ماده سمی grayanotoxins می باشد که باعث اخلال در کارکرد ماهیچه های اسکلتی و قلبی می شود
?همه قسمت های این گیاه سمی است وبا مصرف مقدار کمی از آن( ۰/۲  درصد وزن بدن حیوان) می تواند منجر به مسمومیت گردد
??علائم بالینی شامل علائم گوارشی ( سرازیر شدن آب دهان، استفراغ، اسهال، درد شکم، کاهش اشتها) ، علائم قلبی و عروقی ( نرخ غیر طبیعی قلب، آریتمی قلب، ضعف، افت فشار خون)، و نشانه سیستم عصبی مرکزی (به عنوان مثال، افسردگی، لرزش ، کوری گذرا، تشنج، کما، و غیره بروز کند.

نشانه های مشترک بالینی در سگ وگربه :
• سرازیر شدن آب دهان
• استفراغ
• اسهال
• بی اشتهایی
• درد شکم
• آریتمی قلبی (ریتم ضربان قلب غیر طبیعی )
• افت فشار خون
• ضعف
• لرزش
• افسردگی
• کوری
• تشنج
• اغماء

???? گل داوودی

?? برای سگ وگربه سمی است
? میزان سمیت: معمولا خفیف

?? علائم مسمومیت:
? استفراغ
? اسهال
? بی اشتها

 

? زردآلو

?? سمی برای : گربه، سگ
?• میزان وعلائم مسمومیت: به طورمعمول خفیف تا متوسط
?• دانه، برگ و ساقه درخت زردآلو حاوی مادها ی به نام سیانید می باشد. این سم باعث مهارآنزیم سیتوکروم اکسیدازمی شود ،این آنزیم برای انتقال اکسیژن داخل سلولی لازم می باشد ، در نتیجه اکسیژن مناسب توسط سلول جذب نمی شود
• هنگامی که در مقادیر سمی دانه یا ساقه ویا برگ زردآلو بلع شود ، علائم بالینی بروز می کند

???علایم بالینی مسمومیت در سگ وگربه

• مردمک چشم گشاد می گردد(اتساع مردمک)
• اشکال در تنفس
• کاهش جذب سطح اکسیژن سلولی
• رنگ لثه قرمز روشن می شود
• حیوان دچار شوک واغما می گردد
• نهایتا بدلیل عدم رسیدن اکسیژن کافی به سلولها منجربه مرگ دام می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید