قسمت اول: علل ریزش مو در خوکچه هندی

🐀🐀🌹🌹 ریزش مو در خوکچه هندی
دلایل بسیار متعددی برای ریزش مو وجود دارد که سعی می کنیم بطور خلاصه وآسان وکاربردی به آن اشاره کنیم

🌷🌷 ۱-ریزش مو به صورت طبیعی:
🌷-قسمتهای از بدن خوکچه به طور طبیعی فاقد مو می باشد مثل پشت گوشها
-🌷- ریختن مو ها به صورت طبیعی: در خوکچه های که موهاشون بلند است نسبت به خوکچه هایی باپوشش کوتاه ریزش مو شدیدتر است که این طبیعی است
🌷-نوجه داشته باشیم اگر ریزش خیلی شدید باشد ممکن است علائم اولیه از انگل یا قارچ ویا عفونت پوستی باشد ( با بازدید روزانه پوست اگر علامت خارش ، زخم ، وشوره دیدیم ریزش به دلیل بیماریست)
🌺🌺-نوجه : شانه زدن روزانه با یک برس سیمی باعث می شود موهای سست ومرده برداشته شود وریزش مو کاهش یابد

🌷🌷-۲- ریزش مو به صورت مکانیکی
🌷-سلمانی(برش مو) بوسیله آرایشگر، یا کندن آنها بوسیله خوکچه های دیگر
🌷-ریزش مو در محل های زخم ناشی از جنگ وسایش بین خوکچه ها (ویا دیگر عوامل مکانیکی دیگر)

🌹 – افزایش سن سبب ریزش مو نمی شود ( چنانچه در خوکچه های مسن ریزش مو شدید مشاهده شد باید بررسی ودرمان شوند)
🌹 – سن نزدیک از شیر گرفتن بچه خوکچه: نازک شدن مو اغلب در حیوانات جوان در زمان از شیر گرفتن مشاهده شده است ، که این ریزش مرتبط است با دوره انتقالی ریزش مو های نوزادی وجایگزین آن با پوشش دائمی
🌹دوران آبستنی و ریزش مو پس اززایمان در دوران شیردهی : در دوران آبستنی وشیردهی ریزش مو به صورت متقارن ودوطرفه صورت می گیرید که با افزایش تعداد آبستنی وزایش ریزش مو شدیدتر می شود
🌷🌷نکته :استرس های ناشی اززایمان حیوان را مستعد به آلودگی های انگل خارجی می کند
🌹کیست های تخمدانی : در خوکچه های ماده جوان کیست تخمدانی همراه با تغییرات هورمونی می باشد که سبب ریزش مو به صورت دوطرفه شده و ریزش از پهلو های خوکچه شروع می شود.
👈👈 قسمت بعد بیماریهایی که سبب ریزش مو در خوکچه می شود

0نظرات
دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید