قسمت اول: علل ریزش مو در خوکچه هندی

???? ریزش مو در خوکچه هندی
دلایل بسیار متعددی برای ریزش مو وجود دارد که سعی می کنیم بطور خلاصه وآسان وکاربردی به آن اشاره کنیم

?? ۱-ریزش مو به صورت طبیعی:
?-قسمتهای از بدن خوکچه به طور طبیعی فاقد مو می باشد مثل پشت گوشها
-?- ریختن مو ها به صورت طبیعی: در خوکچه های که موهاشون بلند است نسبت به خوکچه هایی باپوشش کوتاه ریزش مو شدیدتر است که این طبیعی است
?-نوجه داشته باشیم اگر ریزش خیلی شدید باشد ممکن است علائم اولیه از انگل یا قارچ ویا عفونت پوستی باشد ( با بازدید روزانه پوست اگر علامت خارش ، زخم ، وشوره دیدیم ریزش به دلیل بیماریست)
??-نوجه : شانه زدن روزانه با یک برس سیمی باعث می شود موهای سست ومرده برداشته شود وریزش مو کاهش یابد

??-۲- ریزش مو به صورت مکانیکی
?-سلمانی(برش مو) بوسیله آرایشگر، یا کندن آنها بوسیله خوکچه های دیگر
?-ریزش مو در محل های زخم ناشی از جنگ وسایش بین خوکچه ها (ویا دیگر عوامل مکانیکی دیگر)

? – افزایش سن سبب ریزش مو نمی شود ( چنانچه در خوکچه های مسن ریزش مو شدید مشاهده شد باید بررسی ودرمان شوند)
? – سن نزدیک از شیر گرفتن بچه خوکچه: نازک شدن مو اغلب در حیوانات جوان در زمان از شیر گرفتن مشاهده شده است ، که این ریزش مرتبط است با دوره انتقالی ریزش مو های نوزادی وجایگزین آن با پوشش دائمی
?دوران آبستنی و ریزش مو پس اززایمان در دوران شیردهی : در دوران آبستنی وشیردهی ریزش مو به صورت متقارن ودوطرفه صورت می گیرید که با افزایش تعداد آبستنی وزایش ریزش مو شدیدتر می شود
??نکته :استرس های ناشی اززایمان حیوان را مستعد به آلودگی های انگل خارجی می کند
?کیست های تخمدانی : در خوکچه های ماده جوان کیست تخمدانی همراه با تغییرات هورمونی می باشد که سبب ریزش مو به صورت دوطرفه شده و ریزش از پهلو های خوکچه شروع می شود.
?? قسمت بعد بیماریهایی که سبب ریزش مو در خوکچه می شود

دیدگاهتان را بنویسید