سهره sehreh (سره) پرنده دوست داشتنی

سهره sehreh (سره)

سهره ها پرندگانی شاخه نشین ، کوچک جثه، آوازخوان، رنگارنگ ، متعلق به راسته گنجشک سانان و از خانواده سهره ها می باشند. به طور کلی راسته گنجشک سانان پرندگانی آوازخوان را در بر می گیرد که در میان خانواده های موجود در این راسته خانواده سهره  از آواز دلنشین تری نسبت به سایر پرندگان این راسته برخوردارند. قناری که شناخته شده ترین پرنده آوازخوان در جهان می باشد متعلق به خانواده سهره است.سهره که نامش خلاصه شده به سره انواع مختلفی دارد که نیمی از آنها آوازه خوان هستند. آواز خواندن سهره بریده بریده است و نفسش مانند قناری زیاد نیست اگر آواز قناری را یاد بگیرد بازهم قطعه قطعه می خواند. سهره ها پرندگانی دانه خوار بوده و غالب تغذیه آنان از دانه گیاهانی همچون گلرنگ، شاهدانه، ارزن، کتان، آفتابگردان ، قدومه و خرفه وگیاه تیغ وسایر گیاهان دانه دار می باشد. هرچند در جیره غذایی برخی از انواع سهره ها میوه ها، سبزیجات و حشرات نیز جای دارندولی غالب تغذیه این پرندگان از دانه ها می باشد و تغذیه از حشرات و میوه ها بیشتر در فصل تولید مثل این پرندگان دیده می شود. از نظر زیستگاهی سهره ها را می توان در کوه ها، بیابان ها، جنگل ها، کشتزارها، پارک ها وسایر نقاط مناسب جهت زندگی یافت. نر و ماده این پرندگان در برخی گونه ها بسیار مشابه و در برخی گونه ها کاملاً متفاوت هستند. سهره ها پرندگانی اجتماعی بوده و خارج از فصل تولید مثل به صورت گروهی دیده می شوند. رنگ آمیزی زیبا از یک سو و آواز دلنشین سهره ها از سوی دیگر موجب تمایل بسیاری از علاقه مندان، به نگهداری این پرندگان شده استد. .سهره ها پرواز موجی و رقص مانند دارند روی درختان، بوته‌ها، یا زمین لانه می‌سازند. عمر سهره در شرایط عادی بیشتر از ۸ سال و کمتر از ۱۲ سال است سهره  بین ۳ تا ۵ و معمولاً ۴ تخم در (فروردین تا مرداد)می گذارد. پرنده ماده بین ۱۲ تا ۱۳ روز روی تخم ها می خوابد. هم پرنده نر و هم پرنده ماده در تغذیه جوجه ها نقش دارند. جوجه ها تا بیست روزگی  بعد از بیست روزگی  روز آماده پرواز می شوند

ادامه دارد درقسمت های بعد تغذیه سهره

دیدگاهتان را بنویسید