بیماری مشترک بین انسان ودام (بیماری قارچی)

قسمت اول: بیماریهای قارچی مشترک بین انسان ودام
طیف گسترده ای از قارچها بطور مشترک بین انسان وحیوانات وپرندگان می توانند بیماری ایجاد کنند ،بسته به نوع قارچ ،علائم بیماری ومحل ضایعه وآسیب های وارده متغیر می باشد، گاهی ضایعات می توانند سطحی روی پوست باشند مثل قارچ های میکروسپوروم کنیس وتریکوفیتون های عامل درمانوفیتوز که ضایعات سطحی روی پوست ایجاد می کنند وزمانی این ضایعات می توانند امعا واحشا داخلی بدن را در گیر نمایند مثل قارچ کاندیدا سبب زخم هایی در دهان می شود ویا بلاستو مایکوزها سبب اسیپ به ریه ها می گردد ،
ما تلاش می کنیم بطور خلاصه مهمترین بیماری های قارچی زئونوز وراههای پیشگیری را تقدیم کنیم .
بیماری درماتوفیتوز (رینگ ورم Ring worm) ویا کچلی : مهمترین حیوانات به عنوان مخزن درماتوفیتهای قابل اتنقال به انسان شامل سگ ،گربه،جوندگان می باشند. قارچ میکروسپوروم کانیس با گربه ها سازگاری یافته وتقریبا تعداد زیادی ازگربه های آلوده هیچگونه جراحتی نشان نمی دهند( این نکته در پیشگیری حائز اهمیت هست) ودرگربه های آلوده ای که جراحت داشته باشند بیشتر در سروصورت وپنجه ها دیده می شود ،در جوندگان به ویژه موش وخوکچه هندی آلودگی بدون جراحت آشکار ومشخص می باشد ولی در سگ ها این ضایعات در کل بدن می تواند مشاهده شود ،
به طور کلی درماتوفیتها به پوست ومو ناخن حمله می کند. جراحات آن به صورت نقاط گرد و بدون مو و پوسته پوسته است . موها زبر و سیخ سیخ می شوند و می شکنند ومی ریزند ،پیرامون جراحات فوق موها به رنگ خاکستری مشاهده می گردد. سطح پوست خاکستری رنگ و شوره های ریزی در پوست ظاهر می شود. سپس پوسته پوسته شده و خارش شدید در حیوان ایجاد می کند وناخنها شکننده وبدفرم می شوند.
علائم بیماری در حیوانات :
۱-درماتوفیتها باعث سست شدن وریزش موها ی حیوان شده واین ریزش مو باعث ایجاد حالت کچلی معمولا گرد یا سکه مانند در ان ناحیه میشود
۲- سبب ایجاد جوشهای کوچک و پوسته پوسته یا تیره شدن پوست می گردد.
۳-اگر قارچهای درماتوفیتی پنجه ها یا ناخن ها را مبتلا کنند ، می توانند باعث بد شکل شدن ناخن و یا ترشح مایع لزج مانند از پنجه ها شود.
مهم : بعضی از گربه ها می توانند حامل بیماری باشند بدون اینکه از خود علایمی را نشان دهند، این گربه ها باعث انتقال بیماری به سگ و گربه سالم می شوند.
۴- قارچهای درماتوفیتی میتوانند باعث ایجاد ضایعات دانه دانه مانند ریز بر روی پوست گربه شوند که در اثر ناز ونوازش در زیر دست حس میگردند . به این حالت اصطلاحا التهاب پوست ارزنی می گویند.
۵- در سگهای مبتلا به شکل حاد بیماری ،جراحات در تمام سطح بدن دیده شده که به یکدیگر متصل می شوند .

ادامه دارد

دیدگاهتان را بنویسید