بهترین سن تربیت گربه

تربیت گربه ها

بهترین موقع برای تربیت گربه‌ها ، از ابتدای تولد می‌باشد . چرا که در سنین آغازین پس از تولد ، آنها خیلی زود تعلیم پذیرفته و تعلیمات یاد گرفته را نیز بندرت از یاد خواهند برد . ولی در کل همانطور که ذکر شد گربه‌ها چون در اصل موجودات مستبد و مستقلی بوده و چندان مطیع و فرمانبردار نیستند ، تعلیم و تربیت آنها به مراتب مشکلتر می‌باشد . لذا انتظار نداشته باشید که آنها تعلیمات سخت و دشوار را همانند سگها براحتی یاد بگیرند .

نخستین و ساده‌ترین تعلیمی که به گربه خانگی خود می‌توانید بدهید ، این است که به آنها یاد دهید هر موقع صدایشان می‌زنید به شما جواب دهند . برای این کار بهتر است وی را به دفعات با اسم صدا بزنید ؛ مخصوصا ً اگر هنگام غذا خوردن اینکار را بکنید ، حیوان بزودی یاد خواهد گرفت که با شنیدن اسم خود ، بسوی شما بیاید . تعلیم دیگری که بسیار مهم و ضروری است و حتما ً باید آن را به گربه خود یاد بدهید این است که هنگامی که آن قصد انجام دادن کار زشت و یا خطرناکی مانند پریدن روی سایر افراد یا گاز گرفتن دیگران یا خوردن اشیاء خطرناک و … را دارد ، با گفتن کلمه «نه» (بصورت رسا و بلند) وی را از انجام دادن اینکار منع کنید . البته باید متذکر شد که هیچ موقع تنبیه سخت بدنی را برای یاد دادن این تعلیم اعمال نکنید .

دیدگاهتان را بنویسید