باپیوستن به کانال تلگرام ما صدها مطلب آموزشی درباره پرندگان،جوندگان،سگ وگربه را بخوانید

باپیوستن به کانال تلگرام ما صدها مطلب آموزشی درباره پرندگان،جوندگان،سگ وگربه را بخوانید

آدرس کانال تلگرام @petlovely

در کانال تلگرام ما بع آدرس @petlovely  دهها مطلب در باره تغذیه پرندگان ،بیماری هلی پرندگان ،مسمومیت ها در پرندگان وعلل مرگ هایی ناگهانی پرندگان را می نوانید مطالعه کنید ،همچنیم مطالیب مفیدی در باره کمبود ویتامکین ها ومواد معدنی ومنابع تامین ان را مطالعه کنید

همچنین در این کانال مطالب متنوع ار بیماری های مشترک بین انسان ودام ،انسان وپرندگان وانسان جوندگان مشاهده کنید

مطالب اموزشی متنوع از تغذیه وبیماری های سگ وگربه را می توانید به زبان شاده ببینید

در این کانال آموزشی همچنین مطالب مفیدی از تغذیه ،بیماری وبیماری مشترک بین انسان با جوندگان مثل خرگوش ،همستر وخوکچه هندی مشاهده می کنید

دیدگاهتان را بنویسید