اهمیت مواد مغذی اسیدهای آمینه ،پروتئین،کارتنوئیدها درپرندگان زینتی

اهمیت مواد مغذی اسیدهای آمینه ،پروتئین،کارتنوئیدها درپرندگان زینتی

قسمت اول :اسیدهای آمینه وکارتنوئیدها تغذیه در پرندگان زینتی:غذای پرنده به مجموعه از ترکیبات آن گفته می شود ، که این مجموعه از ریز مغذی یا به عبارتی از بخش های مختلف تشکیل شده است ، وهریک از این مواد مغذی نقش مهمی را در سلامت پرنده ایفا می کند که کمبود هریک از این مواد سبب آسیب رساندن جدی به پرنده می شود ازقبیل عارضه های جسمی وبیماریها وعوارض ناباروری ،دنیا آوردن جوجه های مریض ویا مرده و… مواد مغذی در یک غذا شامل آب ،پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات،مواد معدنی میکروالمانتها(عناصرمعدنی که به میزان کم در غذا وجوددارد وبودن آن ضروری است) می باشد، نقش اصلی مواد مغذی در جیره تامین انرژی لازم برای فعالیت حیاتی ،رشد ،پرورش ،باروری تامین رنگدانه ها برای ترکیب رنگهای متنوع پرنده ومتابولیسم پرنده می باشد.:۱—پروتئین ها: اجزای اصلی ساختاری تمام بافتهای بدن می باشند ،این دسته مهمترین نوع مواد غذایی هستند که در ساخت و ساز سلول های بدن نقش بسیار مهمی دارن. از طرف دیگر تمام آنزیم هایی که در بدن باعث انجام واکنش های مختلف می شوند از جنس پروتئین هستند . در واقع تمام عملکرد های رشد و ترمیم بدن ، توسط پروتئین ها انجام می شود در کمبود پروتئین ترمیم جراحات وزخم پرنده با تاخیر انجام می شود،رشد کاهش می یابد و..پروتئین ها از ترکیب اسید های آمینه ایجاد می شوند . دو نوع اسید آمینه وجود دارد : اسید آمینه های غیر ضروری که بدن قادر به تولید آنها می باشد – اسید آمینه های ضروری که بدن نمی تواند آنها را تولید کند و بایستی از طریق خوردن غذا ها به بدن برسند .میزان نیاز بدن پرنده ها به اسیدهای آمینه در دوران مختلف متفاوت است در جوجه های جوان در حال رشد وماده ها دردوران تولید مثل دو هفته مانده به تخم گذاری احتیاج به اسید ها آمینه افزایش می یابد — ویا در دوران پرریزی یا تو لک رفتن احتیاج به پروتئین ها افزایش می یابد چرا که تقریبا بیش از ۸۵ درصد ازوزن خشک پرها وغلاف آن از پروتئین (کراتنین)تشکیل شده است ،اگر در این دوران اسید های آمینه تامین نشود پرنده پرهای ضعیف وکم پشت وشکننده خواهد داشت — ویا جوجه ها بافقر کمبود اسید آمینه جوجه هایی ضعیف خواهند بود که رشد بسیار کمی نسبت به هم سن ها خود دارند، — در پرندگان بالغ کمبود سبب ضعف عضلانی ودر ماده ها موجب تاخیر در تخم گذاری می شود وپرنده تخمهای کمتری وکوچکتری می گذارد وجوجه هایی که از مادران دچار کمبود پروتئین متولد می شوند دارای جثه کوچکتر وبا کندی رشد روبرو هستند وگاها بدلیل ضعف مفرط می میرند—بعضی مواقع کمبود پروتئین ها منجر به قطع تخم گذاری پرنده می گردد. در بازار ترکیبات کامل از انواع اسید های آمینه وویتامین ها وجود دارد مثل اومنی ویت ،پلاس ،فورت ،فرتی ویت ومحصولات متنوع دیگر،، مواد غذایی مثل شاهدانه ،سویا حاوی اسید آمینه می باشندکارتنوئیدها:بدن پرندگان پوشیده از پرهای بسیارزیبا با تنوع رنگ فراوان می باشد رنگ پر ،پوست، چشمها، فلس ساق پا ،نوک وحتی زرده تخم آنها دارای تنوع رنگ می باشد که این تنوع رنگ ،اغلب به رنگدانه های با منشا غذایی وابسته است رنگدانه های موجود در جیره غذایی پرندگان که نقش در رنگ آمیزی آنها دارد گروه کاراتینوئیدها نامیده می شود، در طبیعت رنگدانه های کارتنوئیدی به وسیله گیاهان ساخته می شود ، این رنگدانه به وفور در بسیاری از شکوفه ها ،گرده،دانه،میوه،برگ وریشه گیاهان وجود داردوحتی بسیار از حشرات ،حلزونها،سخت پوستان،وماهی هم می تواند منبع غنی از رنگدانه ها باشد، پرندگان که در طبیعت هستند از گلها وگیاهان متنوع استفاده واحتیاجات خودرا تامین می کنند ولی پرندگان زینتی که در قفس نگهداری می شوند ماباید بر اساس احتیاجاتشون با جیره غذایی مناسب کارتنوئید انها را تامین کنیم ، رنگدانه های تجاری وغذاهای تجاری آماده حاوی انواع گلها وگیاهان در بازار وجود دارد. .

ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید